Realizacje

Budowa ulicy Biesiadnej i Diamentowej wraz z przepustem w Warszawie Starej Miłosnej

W latach 2009-2010 realizowaliśmy kompleksową przebudowę ulic Biesiadnej i Diamentowej.
W ramach tego zadania wykonaliśmy jezdnię asfaltową, chodniki, wyniesione skrzyżowania, ścieżki rowerowe i wjazdy z kostki brukowej, kanalizację deszczową wraz kompleksem separatorów i przepompowni. Ponadto, zmodernizowane zostało oświetlenie ulic, a takżewybudowano przepust nad Kanałem Wawerskim.