Realizacje

Rozbudowa ulic Nowoborkowskiej, Borkowskiej i Granicznej w Warszawie

Na zlecenie ZMiD zbudowaliśmy ciąg ulic o długości 1 034,50 mb wraz z towarzyszącą im infrastrukturą. W zakres prac wchodziły następujące branże:
DROGOWA: warstwy konstrukcyjne, nawierzchnie asfaltowe, nawierzchnie betonowe, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzcni 16 085,00 m2.
MOSTOWA: wykonanie przepustów z rur stalowych,
SANITARNA: modernizacja istniejącej kanalizacji tłocznej (fi 400 i 1000), wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV, odprowadzenia kanału wód opadowych do Kanału Wawerskiego, przebudowę wodociągu i budowę drenażu,
ELEKTROENERGETYCZNA:wykonanie oświetlenia ulicznego (31 latarni), przebudowa kolizji energetycznej,
TELETECHNICZNA: modernizacja linii telekomiunikacyjnej,
ZIELEŃ: założenie trawników o pow. 6 587,00 m2,
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU.