Realizacje

Budowa ulicy Jeździeckiej wraz z przepustem nad Kanałem Wawerskim, Warszawa- Stara Miłosna.

W latach 2007-2008 wykonaliśmy budowę ulicy Jeździeckiej o powierzchni 4577 m2. W zakres wchodziła budowa jezdni z trzech warstw asfaltobetonu o powierzchni 2342 m2 wraz z warstwą odsączającą z pospółki, budowa chodników i wjazdów do posesji z kostki  brukowej betonowej , budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne, Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej i energetycznej. W ramach tej realizacji wykonaliśmy również przepust drogowy monolityczny nad Kanałem Wawerskim z żelbetonu o konstrukcji ramowej, długości 14 mb.